Newsec rekryterar ny fastighetschef i Folksamuppdraget

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 07:00 CET

För att stärka erbjudandet inom bostäder tar Newsecs svenska förvaltningsverksamhet in Hélène Wersäll-Dahlen som ny fastighetschef bostäder Stockholm. I sin nya roll kommer Hélène att ansvara för hälften av de 5000 bostäder som Newsec förvaltar åt Folksam.

2018 blir ett av de bästa transaktionsåren någonsin

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2018 07:00 CET

Trots att årets sista fastighetsaffärer inte är gjorda ännu kan Newsec redan nu konstatera att 2018 kommer att bli ett av de starkaste transaktionsåren genom tiderna. Den totala transaktionsvolymen för helåret landar på över 155 mdr kr (transaktioner över 40 mkr), vilket slår fjolårets 151 mdr kr. Den svenska fastighetsmarknaden befäster därmed sin position som en av de mest likvida i världen.

Färre transaktioner har ägt rum under 2018 jämfört med 2016 och 2017 men storleksmässigt har affärerna varit större, vilket resulterar i ytterligare ett starkt transaktionsår. Exempelvis har ett antal strukturaffärer såsom Vonovias köp av Victoria Park och Klöverns köp av Agora genomförts under året som gått.

”Det är mycket tillfredsställande att med facit i hand kunna konstatera att Newsecs prognos för transaktionsåret 2018 var mitt i prick både vad gäller volym och typ av affärer. Vi tror på ett starkt första kvartal nästa år och förutspår att transaktionsvolymen för 2019 landar på omkring 150 miljarder kronor. Vi ser en rejäl substansrabatt på fastighetsbolagen så året kommer att präglas av större strukturaffärer och att många bolag väljer att renodla sina portföljer”, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

För nionde kvartalet i rad fortsätter utländska investerare att vara nettoköpare och de är framförallt intresserade av segmenten handel och bostäder. En ny trend på marknaden är att utländska investerare visat intresse för bostadsportföljer även utanför regionstäderna i Sverige, exempelvis Vonovia genom Victoria Park.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Sedan 2018 har Newsec ett kontor i London för att knyta närmare band till internationella investerare med intressen i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 760 000 kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1600 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Trots att årets sista fastighetsaffärer inte är gjorda ännu kan Newsec redan nu konstatera att 2018 kommer att bli ett av de starkaste transaktionsåren genom tiderna. Den totala transaktionsvolymen för helåret landar på över 155 mdr kr (transaktioner över 40 mkr), vilket slår fjolårets 151 mdr kr. Den svenska fastighetsmarknaden befäster därmed sin position som en av de mest likvida i världen.

Läs vidare »

Newsec rådgivare till Helsingfors stad i Sale Leaseback-affär med Union Invest värd 165 miljoner Euro

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 12:00 CET

Idag skriver Helsingfors stad under ett säljavtal avseende Urban Environment House i stadsdelen Kalasatama. Fastigheten är för närvarande under konstruktion och köpare är Union Invest Real Estate GmbH. Priset för fastigheten, som omfattar 27 500 kvm uthyrningsbar yta, uppgår till 165 miljoner Euro. Helsingfors stad tecknar samtidigt ett 20-årigt hyresavtal för hela byggnaden.

Fastigheten förväntas erhålla BREEAM-rankingen ”Excellent” som bevis på sin höga hållbarhetsstandard och konstruktionskvalitet.

”Våra finska kollegor har arbetat nära säljaren i den här omfattande affären allt sedan start och det är roligt att nu se resultatet. Den höga hållbarhetsstandarden, försäljningspriset och det faktum att man kunnat enas om ett 20-årigt hyresavtal säger något om de många parametrar som tagits i beaktande”, säger Max Barclay, chef Newsecs rådgivningsverksamhet.

HPP Attorneys Ltd agerade som stadens juridiska rådgivare.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Sedan 2018 har Newsec ett kontor i London för att knyta närmare band till internationella investerare med intressen i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 760 000 kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1600 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Idag skriver Helsingfors stad under ett säljavtal avseende Urban Environment House i stadsdelen Kalasatama. Fastigheten är för närvarande under konstruktion och köpare är Union Invest Real Estate GmbH. Priset för fastigheten, som omfattar 27 500 kvm uthyrningsbar yta, uppgår till 165 miljoner Euro. Helsingfors stad tecknar samtidigt ett 20-årigt hyresavtal för hela byggnaden.

Läs vidare »

Newsec hyr ut åt M&G i Klara Strand, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 07:00 CET

Newsec har säkerställt ett femårigt hyresavtal åt fastighetsägaren M&G i Klara Strand på Blekholmstorget 30. Hyresgäst är Nobia AB som flyttar in i sitt nya huvudkontor 1 juli 2019.

Köksspecialisten Nobia hyr 1100 kvm. Lokalen som idag är en råyta kommer att iordningställas med ny teknik och nya ytskikt för att möta kundens önskemål.

”Klara Strand inrymmer en total kontorsyta om cirka 34 000 kvm. I och med den här uthyrningen återstår endast en sista kontorsvakans om 400 kvm innan fastigheten är fullt uthyrd”, säger Gustav Dahlfors, kundansvarig Newsecs svenska förvaltningsverksamhet.

Nobias verksamhet består av utveckling, tillverkning och försäljning av kökslösningar.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Sedan 2018 har Newsec ett kontor i London för att knyta närmare band till internationella investerare med intressen i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 760 000 kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1600 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Newsec har säkerställt ett femårigt hyresavtal åt fastighetsägaren M&G i Klara Strand på Blekholmstorget 30. Hyresgäst är Nobia AB som flyttar in i sitt nya huvudkontor 1 juli 2019.

Läs vidare »

Nyfosa väljer Newsec för ekonomisk förvaltning

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 07:00 CET

Newsec har tecknat ett femårigt förvaltningsavtal med Nyfosa. Uppdraget avser ekonomisk förvaltning av hela Nyfosas fastighetsbestånd med ett fastighetsvärde om ca 15 MDKR. Portföljen omfattar en uthyrningsbar yta om 1 600 tkvm och består främst av kontor i tillväxtkommuner samt logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige.

Nyfosa har sitt ursprung inom det noterade fastighetsbolaget Hemfosa Fastigheter. Den 23 november 2018 delades Nyfosa ut till befintliga stamaktieägare i Hemfosa och aktien noterades på Nasdaq Stockholm Large Cap. Därmed är bolaget helt fristående från Hemfosa. Sedan tidigare har Newsec uppdraget att sköta Hemfosas ekonomiska förvaltning och fick i samband med delningen förtroendet att fortsätta driva den ekonomiska förvaltningen åt Nyfosa.

”Vi är stolta över att Newsec får förtroendet att sköta även Nyfosas ekonomiska förvaltning. Vi ser detta som ett kvitto på vårt goda samarbete och ser framemot en spännande tillväxtresa tillsammans”, säger Mattias Johansson, chef Newsecs svenska förvaltningsverksamhet.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Sedan 2018 har Newsec ett kontor i London för att knyta närmare band till internationella investerare med intressen i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 760 000 kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1600 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Newsec har tecknat ett femårigt förvaltningsavtal med Nyfosa. Uppdraget avser ekonomisk förvaltning av hela Nyfosas fastighetsbestånd med ett fastighetsvärde om ca 15 MDKR. Portföljen omfattar en uthyrningsbar yta om 1 600 tkvm och består främst av kontor i tillväxtkommuner samt logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige.

Läs vidare »

Newsec rådgivare när bostadshus i Vasastaden byter ägare

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 07:00 CET

Newsec har varit säljrådgivare när Karaffen Förvaltnings AB har avyttrat en hyresfastighet med en total uthyrbar area om 1 150 kvm belägen på Upplandsgatan i Stockholm. Köpare är Brovalvet Förvaltnings AB.

Flera nyckelrekryteringar hos Newsec Property Asset Management i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 07:00 CEST

Newsec Property Asset Management är i en tillväxtfas och för att utveckla bolaget och stödja verksamheten på bästa sätt har organisationen förstärkts med två centrala nyckelpersoner till den svenska ledningsgruppen samt tre personer till ledningen för uppdragsekonomi.

Newsecs starka tillväxtresa – nu femte största fastighetsförvaltaren i Europa

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 15:09 CEST

Genom kraftig expansion har Newsec tagit ytterligare steg mot att befästa positionen som The Full Service Property House in Northern Europe. Newsec är idag det femte största förvaltningsbolaget i Europa sett till antalet förvaltade kvadratmeter. Den starka tillväxten är bland annat driven av förvärv och har lett till att Newsec idag är 35 gånger större än 2002.

Newsec säljrådgivare vid ombildningen av bostadsfastighet i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 07:00 CEST

Newsec har varit rådgivare till kommanditbolaget Nordhemsgatan 41 vid försäljningen av en centralt belägen fastighet i Linné, Göteborg.

Newsec anställer ny chef för rekrytering & interimslösningar

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 07:00 CEST

Newsec rekryterar Henrik Hemminger som ny chef för verksamheten inom rekrytering och interimslösningar. Han har lång erfarenhet som chef och ledare och har drivit VD- och ledarrekrytering till en lång rad kunder inom samhällsbyggnadssektorn under de senaste 8 åren. Henrik kommer närmast från Predico och tillträder sin tjänst senast den 1 december.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Communication Manager, Newsec in Sweden
  • anmynixfkawo.wgaahxqluqjndkr@nvqewglsecrc.gcsehv
  • Pressnummer: 08-454 40 99

Om Newsec

The Full Service Property House in Northern Europe

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster.

Adress