Newsec säljrådgivare när industrifastighet i Upplands-Bro byter ägare

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 07:00 CEST

Newsec har varit rådgivare till Aritco Lift AB vid försäljningen av en industrifastighet i Brunna industriområde, Upplands-Bros största företagspark.

”Lokalerna i Brunna har varit vårt hem i 14 år och har varit en del i att möjliggöra Aritcos tillväxtresa. Vi fortsätter nu i nya lokaler och är väldigt glada över att få se ett nytt växande företag flytta in i Brunna industriområde. Vi vill tacka Newsec för professionell rådgivning i samband med affären”, säger Kerstin Solbu, CFO, Aritco Group.

Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 7 300 kvm i två plan fördelat på drygt 2 000 kvm kontor samt höglager och produktionsytor om ca 5 200 kvm. Köpare är KTI Sverige AB som förvärvat fastigheten för eget bruk.

”Vi är glada för att vi fått förtroendet och vara Artico Lift AB:s rådgivare vid försäljningen av deras fastighet i Brunna industriområde. Både förvaltande bolag och egenanvändare har varit intresserade i samband med försäljningen, vilket bekräftar marknadens stora intresse för lager- och industrifastigheter i bra lägen”, säger Mattias Andersson, chef Newsecs västsvenska transaktionsverksamhet.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Newsec har varit rådgivare till Aritco Lift AB vid försäljningen av en industrifastighet i Brunna industriområde, Upplands-Bros största företagspark.

Läs vidare »

McDonald’s väljer Newsec som nordisk partner för sin historiska expansion och fastighetsutveckling - ambitionen är att växa med 100 restauranger på 5 år

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 07:00 CEST

Tidigare i år meddelade Guy Hands, utvecklingslicensinnehavaren av McDonald’s i Sverige, Finland, Danmark och Norge, och hans team historiska expansionsplaner i Norden, som syftar till att växa med 100 restauranger på fem år och 200 på tio år. För att realisera tillväxtplanen har Newsec valts som strategisk partner för att leda den framtida expansionen och utvecklingen.

I Sverige, som är den största marknaden i Norden med över 200 restauranger, fokuserar McDonald’s på att hitta lägen för McDrive restauranger. Samtidigt som företaget planerar för en kraftig expansion de kommande åren genomförs en modernisering av gästupplevelsen på McDonald’s befintliga restauranger – med beställning vid digitala kiosker, mat som tillagas på beställning och bordsservering.

"Vi vill finnas där våra gäster finns och i Sverige tittar vi på ett stort antal potentiella lägen för den kommande expansionen. För det arbetet är Newsec, med sin kunskap om den svenska marknaden och entreprenörsdrift, en bra partner och vi har stora förväntningar på samarbetet.”, säger Thomas Kelly, VD McDonald’s i Sverige.

Newsec kommer med ett högkvalificerat team med representanter från alla fyra nordiska länder att arbeta med detta långsiktiga projekt.

"Norden är verkligen vår hemmaplan och vi kan erbjuda ett erfaret team som fungerar smidigt över gränserna. Den här typen av långsiktiga, strategiska och multidisciplinära uppdrag passar perfekt med hur vi vill arbeta som fullservicehus i norra Europa. Vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta med ett prestigefyllt och globalt varumärke som McDonald's", säger Max Barclay, chef för Newsec Advisory.

Om McDonald’s i Norden

McDonald’s Norden (under Developmental Licensee Food Folk) är marknadsledande inom snabbservice restauranger i Norden och sysselsätter 20 000 personer i Sverige, Danmark, Norge och Finland. McDonald’s försäljning i Norden år 2017 uppgick till 1,2 miljarder euro. Det finns för närvarande cirka 434 McDonald’s restauranger i Norden. 210 i Sverige, 89 i Danmark, 70 i Norge och 65 i Finland. Läs mer på www.mcdonalds.se, www. mcdonalds.dk, www. mcdonalds.fi, www. mcdonalds.no eller följ oss på Facebook och Instagram.

Presskontakt McDonald's

Henrik Nerell, presschef McDonald´s Sverige

presschef@se.mcd.com

tel: + 46 70 354 85 05

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Tidigare i år meddelade Guy Hands, utvecklingslicensinnehavaren av McDonald’s i Sverige, Finland, Danmark och Norge, och hans team historiska expansionsplaner i Norden, som syftar till att växa med 100 restauranger på fem år och 200 på tio år. För att realisera tillväxtplanen har Newsec valts som strategisk partner för att leda den framtida expansionen och utvecklingen.

Läs vidare »

Newsec förutspår ännu ett starkt transaktionsår trots svag start

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 07:00 CEST

De senaste åren har intresset för fastighetsmarknaden varit stort vilket har resulterat i rekordhöga transaktionsvolymer. Det första halvåret 2018 präglas av ett fortsatt intresse från köparsidan men resulterade inte i lika många stora affärer. Den totala transaktionsvolymen för halvåret bedöms nå 52 mdr kr (transaktioner över 40 mkr), vilket kan jämföras med 82 mdr kr motsvarande period föregående år.

Newsec bedömer att det finns flera anledningar till den lägre transaktionsvolymen hittills i år. Det är inte antalet transaktioner utan storleken på de genomförda affärerna som har minskat. Newsec ser även ett ökat matchningsproblem mellan köpare och säljare, där pris och utbud inte matchar köparens efterfrågan och förväntningar. För sjunde kvartalet i rad fortsätter dessutom utländska investerare att vara nettoköpare.

”Även om vi just nu ser en lägre transaktionsvolym förutspår vi att helårsresultatet kommer att landa på ungefär samma nivåer som 2017, omkring 150 miljarder kronor. Däremot tror vi att marknaden kommer att präglas av en annan typ av affär än vad vi sett under 2015-2017. Vi bedömer att det under hösten kan genomföras en eller ett par stora strukturaffärer som får stor inverkan på helårsresultatet”, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Bostäder och kontor fortsätter att vara de populäraste segmenten och står för ca 30 procent av transaktionsvolymen vardera och på kontorssidan har vi sett rekordnivåer i transaktionerna i centrala Stockholm. Inom bostadssegmentet ligger tyngdpunkten för efterfrågan främst på befintliga bestånd snarare än nya projekt. Den rådande osäkerheten kring e-handelns genomslagskraft på olika typer av handelsfastigheter har resulterat i att intresset från investerare svalnat i vissa delar av detta segment. Under det första halvåret 2018 minskade transaktionsvolymen för handelsfastigheter och ligger nu på 13 procent. Logistiksegmentet är på framfart med många transaktioner och står för 10 procent av volymen.

Geografiskt sett så dominerar Stockholm och står för nästan hälften av transaktionsvolymen, 45 procent. Göteborg och Malmö står för 10 respektive 9 procent av den totala transaktionsvolymen.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

De senaste åren har intresset för fastighetsmarknaden varit stort vilket har resulterat i rekordhöga transaktionsvolymer. Det första halvåret 2018 präglas av ett fortsatt intresse från köparsidan men resulterade inte i lika många stora affärer.

Läs vidare »

Newsec bakom SuperParks Sverigeetablering – fastigheten nu fullt uthyrd

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 06:00 CEST

Newsec har säkerställt ett tioårigt hyresavtal avseende ca 3 500 kvm i Uppsala. Ägare är Den Norske Bank (DNB) som har ett mångårigt samarbete med Newsec vad gäller all förvaltning av den svenska fastighetsportföljen. Ny hyresgäst är SuperPark som tillträder i sommar och därmed tar den sista vakansen i fastigheten.

”I och med denna uthyrning höjdes snitthyran i fastigheten. Därmed blev fastigheten fullt uthyrd och värdet har höjts”, säger Gustav Dahlfors, kundansvarig Newsecs svenska förvaltningsverksamhet.

Fastigheten ligger i handelsområdet Boländerna i Uppsala. För att vakansen som tidigare var en butiksyta skulle kunna bli en aktivitetspark har stora renoveringar och anpassningar genomförts. Den nya verksamheten behöver helt andra förutsättningar.

”Det här blir vår första etablering i Sverige. Vi lockades av en kombination av möjligheterna i lokalen, läget med närhet till bra kommunikationer samt att vi såg synergieffekter med befintliga hyresgäster”, säger Roger Enlund, vd för SuperPark Sverige.

SuperParks verksamhet innefattar aktivitetsparker inomhus med exempelvis skateboarding, trampolinhoppning, äventyrs -och spelområden. SuperPark är ett globalt koncept med Finland som bas.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Newsec har säkerställt ett tioårigt hyresavtal avseende ca 3 500 kvm i Uppsala. Ägare är Den Norske Bank (DNB) som har ett mångårigt samarbete med Newsec vad gäller all förvaltning av den svenska fastighetsportföljen. Ny hyresgäst är SuperPark som tillträder i sommar och därmed tar den sista vakansen i fastigheten.

Läs vidare »

Newsec får förnyat förtroende från Folksam

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 06:00 CEST

Newsec och Folksam har förnyat det strategiska samarbetsavtalet som omfattar totalförvaltning av hela Folksams svenska fastighetsbestånd. Avtalet, som innebär ett förnyat förtroende för Newsec som redan haft motsvarande uppdrag i tre års tid, träder i kraft i januari 2019 och sträcker sig fram till och med 2021. Portföljen omfattar totalt 140 fastigheter med en total area om cirka 735 000 kvm.

”Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och vill att de ska vara lika engagerade och resultatfokuserade som vi. Just nu fokuserar vi på en lönsam expansion av fastighetsportföljen, hållbarhet och de nya förväntningar vi ser hos våra kunder. Därför är det viktigt för oss med innovativa och drivna partners. Under de här första tre åren har vi arbetat upp en bra relation med Newsec och ska nu utveckla det strategiska samarbetet ytterligare”, säger Lars Johnsson, Fastighetsdirektör Folksam.

Folksams bestånd består av kontor, handel och bostäder i storstadsregionerna. Uppdraget sysselsätter ett 80-tal medarbetare på Newsec.

”Vi är väldigt stolta över det strategiska samarbetet med Folksam. Tillsammans driver vi frågor kopplat till framtidens fastighetsförvaltning och strävar efter att höja kundupplevelsen ytterligare. Under de kommande åren kommer vi att arbeta mer med att skapa tillväxt, öka vår produktivitet och utveckla våra medarbetare under ledningen av vår nya kundansvarige John Forselius ”, säger Mattias Johansson, chef Newsecs svenska förvaltningsverksamhet.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Newsec och Folksam har förnyat det strategiska samarbetsavtalet som omfattar totalförvaltning av hela Folksams svenska fastighetsbestånd. Avtalet, som innebär ett förnyat förtroende för Newsec som redan haft motsvarande uppdrag i tre års tid, träder i kraft i januari 2019 och sträcker sig fram till och med 2021. Portföljen omfattar totalt 140 fastigheter med en total area om cirka 735 000 kvm.

Läs vidare »

Newsec säljrådgivare när bostadsfastighet i Lunds kommun byter ägare

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 06:00 CEST

Newsec har agerat rådgivare till Turion Fastighets AB vid försäljningen av fastigheten Hästen 6, belägen utanför Lund.

Fastigheten består av sammanlagt 55 bostadslägenheter med en total uthyrningsbar area om 3 830 kvadratmeter. Köpare är Leny Fastighets AB. Affären är ett av många exempel som visar på ökat intresse för investeringar i Skåne, både från nationella som lokala investerare.

”Vi upplever en stor investeringsvilja inte minst i Skåne där vi agerat rådgivare i ca tio fastighetstransaktioner de senaste två månaderna”, säger Mattias Andersson, chef Newsecs transaktionsverksamhet i Väst- och Sydsverige.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Newsec har agerat rådgivare till Turion Fastighets AB vid försäljningen av fastigheten Hästen 6, belägen utanför Lund.

Läs vidare »

Newsec tar position i Mälardalen med omnejd

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 06:00 CEST

Sedan i höstas har Newsec stärkt positionen i Mälardalsregionen med omnejd genom öppnandet av ett rådgivningskontor i Örebro. Ambitionen är att satsa mer på regionstäder och erbjuda högkvalitativ fastighetsrådgivning.

Den första rekryteringen till kontoret är John Eriksson som har mer än sju års branscherfarenhet, är auktoriserad värderare och flitigt anlitad av ett stort antal banker, fastighetsägare och kommuner i Västerås, Eskilstuna, Karlstad och Örebro. John kommer närmast från Nai Svefa. Ambitionen är att på ett par års sikt växa verksamheten med ytterligare 3-4 personer.

”Vi ser en ökande efterfrågan på Newsecs rådgivningstjänster i starka regionstäder och då är Örebro, med sin goda tillväxt och centrala läge, ett givet val för etablering. Vi ser med tillförsikt fram emot att stötta fastighetsägare i en av Sveriges snabbast växande regioner och med en lokalt förankrad person som John som en del av teamet känner vi oss trygga med att det kan bli en fin utveckling”, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Sedan i höstas har Newsec stärkt positionen i Mälardalsregionen med omnejd genom öppnandet av ett rådgivningskontor i Örebro. Ambitionen är att satsa mer på regionstäder och erbjuda högkvalitativ fastighetsrådgivning.

Läs vidare »

Newsec säljrådgivare när bostadsfastighet i Borås byter ägare

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 06:00 CEST

Ås Härads Fastigheter har förvärvat fastigheten Lärkan 6 med totalt 18 lägenheter i centrala Borås. Säljare är två privatpersoner i Borås. 

Hyreshuset är beläget på Övre Kvarngatan i populära Villastaden i Borås och har en total uthyrningsbar area om drygt 1 000 kvm fördelat på 18 bostäder. Newsec har agerat säljrådgivare i transaktionen.

”Det är en fin fastighet som passar väl in i vår fastighetsportfölj”, säger Ås Härads Fastigheters VD Johan Strömberg.

”Fastighetsmarknaden i Borås är mycket stark och vi har under de senaste månaderna förmedlat 17 fastigheter där. Vi har vid samtliga försäljningar haft ett brett intresse från såväl lokala som nationella aktörer vilket stärker vår teori om att Borås är högintressant ur ett investerarperspektiv”, säger Mattias Andersson, chef Newsecs västsvenska transaktionsverksamhet.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Ås Härads Fastigheter har förvärvat fastigheten Lärkan 6 med totalt 18 lägenheter i centrala Borås. Säljare är två privatpersoner i Borås.

Läs vidare »

Personalförändringar på Newsec Datea

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 14:15 CEST

Fastighetsförvaltningsbolaget Newsec Datea ändrar om i ledningsgruppen i och med att Flemming Engelhardt, Head of Newsec Property Asset Management in Denmark, avgår. Samtidigt lämnar 27 medarbetare företaget. Ledningsgruppen kommer att rapportera till styrelsens arbetande ordförande, Björn Lindeborg, och arbetande vice ordförande, Jesper Lok, till dess att en permanent lösning är på plats.

“Flemming har varit fundamentalt viktig för att göra det här bolaget till vad det är idag och har lett det på resan från en in-house-förvaltare till ett konkurrenskraftigt företag på en öppen marknad. Newsec Datea står nu inför nya utmaningar och ska bli en modern leverantör av innovativa tjänster. Styrelsen har därför påbörjat sökandet efter den person som ska leda under nästa etapp”, säger Björn Lindeborg, Head of Newsec Property Asset Management och arbetande ordförande Newsec Datea.

Newsec Datea, som köptes av Newsec sommaren 2017, har under de senaste sex månaderna identifierat förbättringsåtgärder som man nu arbetar med att implementera med målsättningen att bygga en organisation som kan möta morgondagens efterfrågan.

“En slutsats är att vår organisation kommer att se annorlunda ut imorgon än idag. Vi kommer att behöva andra typer av kompetenser och förändra våra arbetssätt. Som en konsekvens av det har vi också landat i att vi behöver säga upp ett antal personer. Det är aldrig den önskade slutsatsen men vi tror att det är rätt sak att göra för att kunna vara en aktör att räkna med i framtiden”, säger Björn Lindeborg.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Fastighetsförvaltningsbolaget Newsec Datea ändrar om i ledningsgruppen i och med att Flemming Engelhardt, Head of Newsec Property Asset Management in Denmark, avgår. Samtidigt lämnar 27 medarbetare företaget. Ledningsgruppen kommer att rapportera till styrelsens arbetande ordförande, Björn Lindeborg, och arbetande vice ordförande, Jesper Lok, till dess att en permanent lösning är på plats.

Läs vidare »

Newsec stärker sitt erbjudande inom rekrytering och interimslösningar i Malmö

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 07:00 CEST

I april börjar Jonathan Herrlin som Area Manager i Malmö för Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar. Jonathan kommer närmast från Mercuri Urval och ska i sin nya roll bygga upp och etablera verksamheten i Malmö och Öresundsregionen.

”Med Jonathan på plats nere i Malmö får vi äntligen en lokal närvaro i denna expansiva region. Vi är glada över att ha kunnat knyta Jonathan till oss och ser fram emot att nyttja hans erfarenhet inom rekrytering och försäljning”, säger Helena Salomonsson, chef för Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar.

Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar har haft en stark tillväxt sedan starten för 5 år sedan och sysselsätter idag ca 40 medarbetare.

”Efter många år i rekryteringsbranschen ser jag nu fram emot vara en del av Newsecs starka varumärke och bredda erbjudandet. Det ska bli otroligt spännande att få bygga upp en verksamhet och på sikt även forma mitt team säger Jonathan Herrlin, Area Manager.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

I april börjar Jonathan Herrlin som Area Manager i Malmö för Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar. Jonathan kommer närmast från Mercuri Urval och ska i sin nya roll bygga upp och etablera verksamheten i Malmö och Öresundsregionen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Head of Communication
  • anliilskrfkgn.sonngce@gkwnnuxsnewseeecqd.ckxom
  • Pressnummer: 08-454 40 99

Om Newsec

The Full Service Property House in Northern Europe

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster.

Adress